ПУБЛІЧНА ОФЕРТА

ПРЕАМБУЛА

Звертаємо Вашу увагу на те, що, використовуючи сайт www.gadgetplanet.com.ua., Ви автоматично погоджуєтесь з умовами використання даного сайту, описаними в цій публічній оферті. Проставлення символу «галочка», а також заповнення різних форм, заявок, участь у бонусних програмах, акціях, оформлення замовлень і т.ін. є Вашою згодою з усіма умовами, зазначеними у цій публічній оферті та прирівнюється до підписання договору обома сторонами.

За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти – Покупець, з іншого боку, надалі разом іменовані – Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі – Договір), адресований необмеженому колу осіб, що є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/

Продавці, що мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/ і Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://gadgetplanet.com.ua/, приймають умови цього Договору про наступне.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між продавцем і покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови і порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ, яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару і діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони вибирають і, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов’язковість якого надана Верховною Радою України, встановлено інші правила, ніж ті, які встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ

«Сайт» - web-сайт, що належить Власнику сайту і має адресу в мережі Інтернет www.gadgetplanet.com.ua, за допомогою якого Користувач має можливість здійснити покупку бажаного товару.

«Акцепт» – прийняття Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/, шляхом додавання його в віртуальну корзину і оформлення Замовлення.

«Товар» – предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/ розміщено пропозицію продавця.

«Користувач» - фізична особа, резидент України, яка досягла 18-річного віку, що володіє повною дієздатністю, що використовує даний сайт і/або його окремі інструменти, яка погодилася з умовами Публічної оферти і виконала всі її умови описані нижче.

«Покупець» – Користувач, який оформив замовлення на сайті www.gadgetplanet.com.ua.

«Платник» - особа, яка здійснює оплату замовлення Покупц

«Одержувач» - особа, зазначена покупцем у формі замовлення як контактна особа й уповноважена покупцем отримати товар. Якщо інше не зазначено в формі Замовлення, Одержувачем є Покупець.

«Продавець» – будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару і за допомогою Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/ мають намір його продати.

«Адміністрація сайту» - адміністрація інтернет-магазину www.gadgetplanet.com.ua.

«Пропозиція» - відомості про товар, розміщені Продавцем на Сайті, які включають в себе інформацію про товар, його ціну, способи оплати та доставки, інформацію про знижки та акційні пропозиції на товар, а також інші умови замовлення товару. Умови Пропозицій, розміщених на Сайті, встановлюються Продавцем. Пропозиція є інформацією про можливі умови замовлення товару.

«Сторони» - Продавець, Покупець, Користувач.

«Замовлення» – належним чином оформлена і розміщена на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/ заявка Покупця на купівлю Товарів, адреси продавцю.

«Договір публічної оферти» – публічний договір, зразок якого розміщено на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/ і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/, спрямоване невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Доставка товару» - передача товару від Продавця до Покупця, з використанням способів, зазначених на сайті www.gadgetplanet.com.ua., та прописаних в умовах Оферти.

«Законодавство» – встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

Електронна форма фіскального чека - посилання на фіскальний чек у видатковій накладній, QR-код для зчитування чека, або надсилання такого чека чи посилання на чек електронною поштою (E-mail), Viber, Telegram, WhatsApp або SMS.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий в заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною або удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та / або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність в разі порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

3.5. Ця Оферта є публічною. Використовуючи матеріали та інструменти Сайту, Користувач вважається таким, що приймає цю Угоду. Користувач зобов'язаний повністю ознайомитися з умовами цієї Угоди до реєстрації на Сайті і/або проставлення символу «галочка». Реєстрація або Автоматична реєстрація Користувача на Сайті означає повне прийняття Угоди (відповідно до статей 641, 642 Цивільного Кодексу України).

3.6. Сайт є платформою для розміщення пропозицій про продаж товарів Продавцями.

3.7. Інформація про товар показується на сайті www.gadgetplanet.com.ua. і є динамічною. Це означає, що інформація може бути оновлена, змінена і доповнена Адміністрацією в будь-який момент часу без попереднього повідомлення Користувача. Будь-яка інформація про товар Продавця, умови акції, ціни товару, і будь-які інші правила надання послуг Продавцем показуються на сайті www.gadgetplanet.com.ua.

3.8. Адміністрація Сайту має право в будь-який час у односторонньому порядку змінювати умови цієї Угоди. Зміни набирають чинності з моменту розміщення нової версії Угоди на сайті www.gadgetplanet.com.ua.

3.9. Цей Договір може бути укладений право- і дієздатним Користувачем, який досяг 18 років, з урахуванням особливостей, передбачених главою 4 Цивільного Кодексу України. Приймаючи умови Договору Ви підтверджуєте свою право- і дієздатність, приймаєте на себе зобов'язання, що виникають в результаті використання сайту www.gadgetplanet.com.ua і укладення цього Договору.

3.10. Оферта вважається прийнятою Продавцем, якщо Продавець здійснив дії, які свідчать про прийняття оферти Покупця, а саме: фактично відвантажив товар, приступив до надання послуг відповідно до умов, передбачених офертою Користувача.

3.11. Продавець має право запропонувати замовити товар на інших умовах після отримання оферти Користувача. В такому випадку ця пропозиція вважається зустрічною офертою і має бути прийнятою Користувачем. Прийняттям зустрічної оферти вважається фактичне отримання Користувачем і/або Одержувачем товару на умовах, передбачених зустрічною офертою. Продавець має право відкликати зустрічну оферту до моменту отримання товару Покупцем.

3.12. Узгодженням усіх істотних умов Сторонами є оплата та/або фактичне отримання товару Покупцем, а також відвантаження товару Продавцем.

4. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

 • виконувати умови цього Договору
 • виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;
 • передати Покупцю Товар відповідно до обраного способу доставки на відповідній сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/, оформленим замовленням і умов цього Договору;
 • перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його упаковки на складі;
 • повідомити покупця про можливі додаткові комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування в даному договорі.

4.2. Продавець має право:

 • в односторонньому порядку припинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.

4.3. Продавець:

Суб’єкт господарювання з числа осіб, що пропонують до придбання на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/ Товар за єдиними погодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.

5. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

 • своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
 • ознайомитися з інформацією про товар, розміщеної на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/;
 • при отриманні Товару у особи, яка вчинила його доставку, переконатися в цілісності і комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом з Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

 • оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/;
 • вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
 • на інформування про можливу додаткову комісії при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.
 • призначити Одержувачем замовленого товару третю особу. В цьому випадку Одержувач зобов'язаний вказати в формі Замовлення дані, необхідні для ідентифікації отримувача і доставки йому товару. На відносини сторін, в такому випадку, поширюються положення ст. 636 Цивільного Кодексу Україн

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/ шляхом додавання Товарів в віртуальну корзину за допомогою натискання кнопки «Купити», Або зробивши замовлення по електронній пошті, або за номером телефону, зазначеному в розділі контактів веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/.

6.2. Термін формування Замовлення до 3-х робочих днів з моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення відправлений у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем і вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/. Ціна Договору визначається шляхом додавання цін всіх обраних Товарів поміщених в віртуальну корзину і ціни доставки, яка визначається в залежності від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити замовлення наступними способами.

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, вказаний в рахунку, в т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку в розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

3) Кредитною картою наступного типу:

 • Visa;
 • Visa Electron;
 • Mastercard;
 • Mastercard Electronic;
 • Maestro;

4) будь-яким іншим способом за домовленістю з Продавцем.

Примітка. При оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії емітентом цієї карти, зокрема при оплаті Покупцем замовлення платіжною карткою можливе стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень емітентами карт Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro. При натисканні на сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/ у відповідному розділі кнопки «ОФОРМИТИ ЗАМОВЛЕННЯ» означає, що Продавець повідомив Покупця про можливість стягнення додаткової комісії при оплаті Покупцем європейських замовлень, емітентом карти Visa, Mastercard, Visa Electron, Mastercard Electronic , Maestro.

7.4. При наявності розрахункової операції Продавець надає покупцю фіскальний чек в електронній формі: або шляхом вказання посилання на фіскальний чек у видатковій накладній, надання QR-коду для зчитування чека, або надсиланням такого чека чи посилання на чек електронною поштою (E-mail), Viber, Telegram, WhatsApp або SMS. Якщо Покупцю потрібен фіскальний чек в паперовій формі, він зобов'язаний про це повідомити Продавця перед відправкою товару.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Покупець отримує Товар за допомогою доставки, або отримує його особисто. Порядок оплати і отримання зазначений на відповідній сторінці Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/.

8.2. При доставці Товарів в інші міста України або на території іншої країни, виконуваної іншими Службами доставки (далі Компаніями-перевізниками) Покупець в повному обсязі і беззастережно погоджується з Правилами перевезення вантажів цими компаніями-перевізниками.

8.3. Факт отримання Товару та відсутність претензій до якості Товару, що доставляється Компаніями-перевізниками, Покупець підтверджує власним підписом в товарно-транспортній накладній, декларації Компанії-перевізника, або у видатковій накладній при отриманні Товару. Зі свого боку, Продавець гарантує відвантаження Товару Компанії-перевізнику в кількості, зазначеній і сплаченому Покупцем, в комплектності згідно специфікації цього Товару та в належному (робочому) стані і якості.

8.4. У разі відсутності Покупця за адресою доставки, зазначеної Покупцем в заявці або відмови Покупця від отримання Товару по необґрунтованих причин, при доставці Кур’єром компанії-перевізника, Товар повертається в торговий центр відвантаження. Оплата за послуги Компанії-перевізника віднімається від суми, перерахованої Покупцем за Товар. Залишок суми повертається Покупцю на підставі його листа, відправленого на e-mail: gadgetplanet.com.ua@gmail.com із зазначенням розрахункового рахунку, на який повинні бути повернуті кошти.

Всі питання, що виникли в процесі оплати та отримання Товару, Покупець може з’ясувати по контактними даними в розділі Контакти.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Відповідно до ст. 9 Закону України «Про захист прав споживачів», Покупець має право на обмін Товару належної якості протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня покупки, якщо триваліший строк не оголошений Продавцем. Покупець має право на обмін Товару з урахуванням положень законодавства про підстави і переліку Товарів, які не підлягають обміну (поверненню).

9.2. Якщо Покупець має намір повернути Товар, таке повернення здійснюється відповідно до розділу Сайту «Обмін та повернення» з урахуванням правил і умов перевізника або кур’єра, діючих на території України або на території іншої країни відповідно до місця скоєння отримання Товару.

9.3. У разі наявності хоча б одного з перерахованих недоліків, Покупець зобов’язаний зафіксувати його в складеному акті довільної форми. Акт повинен бути підписаний Покупцем і особою, яка здійснила доставку Товару або Продавцем. При можливості недоліки повинні бути зафіксовані засобами фото- або відеозйомки. Протягом 1 (одного) дня Покупець зобов’язаний повідомити менеджера (представника Продавця відповідального за оформлення замовлення на Товар) про виявлені недоліки і домовитися про заміну Товару, заповнивши при цьому рекламаційну форму на повернення Товару.
9.4. Сторони погодили, що в разі недотримання обов’язкових вимог зазначеної процедури, визнається отримання Покупцем Товару в належному стані – без будь-яких механічних пошкоджень і в повній комплектності.

 

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН І ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором та чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення суперечок, пов’язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів про стягнення заборгованості з покупця, Сторони зобов’язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії – 7 (сім) календарних днів з дати її отримання. По спорах у зв’язку зі стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або в зв’язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді відповідно до міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

10.4. Користувач добровільно надає свою згоду Адміністрації сайту на збір і обробку (накопичення, зберігання, відновлення, використання, поширення, знищення), відповідно до чинного законодавства України, персональних даних Користувача, а саме: прізвище, ім'я, по батькові, електронна пошта, телефон, адреса, з метою забезпечення відносин у сфері купівлі-продажу, відносин у сфері захисту прав споживачів, у сфері рекламних і маркетингових досліджень, а також надає свою згоду на передачу (поширення) його даних перевізникам, транспортно-експедиторським і кур'єрським організаціям, іншим третім особам на розсуд Адміністрації сайту.

10.5. Приймаючи умови Угоди користувача, Користувач також підтверджує, що ознайомлений і згоден з Політикою конфіденційності Сайту, а також з умовами цієї Угоди.

10.6. Відповідальність за грошові перекази, що здійснюють Платники, повністю лежить на банках і платіжних системах, послугами яких вирішує скористатися Користувач. Продавець не несе відповідальність за дії Процесингових центрів.

10.7. Продавець не несе відповідальність за дії Перевізника, в тому числі, за терміни перевезення компанією перевізником, за збереження товару.

10.8. Користувач несе відповідальність за достовірність даних, зазначених у формі Замовлення. У разі, якщо некоректні, неточні і/або неправильні дані в замовленні призвели до додаткових витрат Продавця, пов'язаних із доставкою товару за невірною адресою або видачу товару невірному Одержувачу, всі пов'язані з цим збитки та витрати покладаються на Користувача. Продавець має право утримувати суму таких збитків або витрат з сум, оплачених Платником за товар. Користувач зобов'язаний надати про себе всю необхідну інформацію для здійснення електронної угоди.

10.9. Коментарі та інші записи Користувача на Сайті не повинні суперечити вимогам законодавства України та загальноприйнятих норм моралі та моральності.

10.10. Власник сайту не несе відповідальність за працездатність обладнання, на якому розміщений сайт, доступність Сайту, роботу каналів передачі даних та інші технічні засоби для здійснення Користувачами доступу до Сайту.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов’язань, за винятком зобов’язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, які дійсно перебувають поза контролем такої сторони, які настали після укладення цього Договору, носять непередбачуваний і невідворотний характер.

До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, пошкодження товару при доставці, браковані деталі товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання даного Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов’язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов’язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дії обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором продовжується більше трьох місяців, кожна зі Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону.

Незважаючи на наступ форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

 

12. ІНШІ УМОВИ

12.1. Інформація, яку надає Покупець є конфіденційною. Інформація про Покупця використовується виключно в цілях виконання його Замовлення (відправки повідомлення продавцю про замовлення Товару, відправки рекламних повідомлень і т.д.).

12.2. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://gadgetplanet.com.ua/ (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно дає згоду на збір і обробку своїх персональних даних з подальшою метою: дані, які стають відомі, будуть використовуватися в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, розсилки телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-яку іншу інформацію про діяльність Веб-сайту https://gadgetplanet.com.ua/

Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцеві мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.3. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, в тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміна (у міру необхідності). Продавець зобов’язується забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якої третьої сторони (крім передачі даних пов’язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов’язковий запит компетентного державного органу).

12.4. У разі небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, направивши його на поштову або електронну адресу.

12.5. Продавець не несе відповідальності за зміст і достовірність інформації, наданої Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність інформації, зазначеної при оформленні замовлення.
 

Файли Cookie

Ми використовуємо файли cookie для того, щоб надати Вам більше можливостей при використанні сайту. Файли cookie – це невеликі фрагменти даних, які тимчасово зберігаються на вашому комп’ютері або мобільному пристрої, і забезпечують більш ефективну роботу сайту. Файли cookie не містять ніякої особистої інформації про Вас і не можуть використовуватися для ідентифікації окремого користувача. Файл cookie часто містить унікальний ідентифікатор, який представляє собою анонімний номер (згенерований випадковим чином), що зберігається на вашому пристрої. Деякі файли видаляються після закінчення Вашого сеансу роботи на сайті; інші залишаються на Вашому комп’ютері довше.

Типи файлів cookies

Власні файли cookie

Власні файли cookie встановлюються сайтом, який Ви відвідуєте, і можуть зчитуватися тільки цим сайтом.

Файли cookie сторонніх розробників

Файли cookie сторонніх розробників встановлюються іншими організаціями, послуги яких ми використовуємо. Наприклад, ми використовуємо сторонні аналітичні сервіси, і провайдери цих сервісів встановлюють файли cookie від нашого імені, щоб повідомляти нам про те, які з розділів на нашому сайті є популярними, а які ні. Сайт, який Ви відвідуєте, може містити матеріали, що завантажуються, наприклад, з YouTube, і ці сайти можуть встановлювати свої файли cookie.

Чому мені слід дозволити встановлення файлів cookie?

Інформація, що міститься в файлах cookie, використовується для поліпшення роботи сервісів, наприклад:

 • дозволяє сервісу розпізнавати Ваше пристрій, щоб Вам не доводилося вводити одну і ту ж інформацію кілька разів для одного завдання або протягом сеансу, наприклад, заповнення web-форми або анкети;
 • забезпечення правильного функціонування відеоплеєра;
 • визначення кількості людей, що використовують сервіс, що дозволяє полегшити користування сервісами та забезпечити достатню продуктивність для підтримки швидкої роботи; аналіз анонімних даних, що дозволяє нам зрозуміти, як люди взаємодіють з різними видами наших онлайн-сервісів, щоб ми могли зробити їх краще;

Що буде, якщо заборонити встановлення файлів cookie?

Якщо Ви вирішите заборонити установку файлів cookie, деякі функції цього сайту можуть не відображатися або працювати неправильно. Це обмежить можливість поскаржитися на нашому сайті, а також може вплинути на його дизайн і враження користувача від відвідування сайту.

Приклади функцій, на які може вплинути заборона на установку файлів cookie:

 • особисте враження від відвідування сайту;
 • перегляд відео;
 • можливість поставити позначку “Мені подобається” і поділитися цією сторінкою в соціальних мережах;
 • перегляд вбудованого контенту;

Інше

На сайті можуть використовуватися додаткові файли cookie, власні або сторонніх розробників, в контенті (зовнішньому), що вбудовуються на даний сайт за допомогою таких технологій, як iFrames, JavaScript і т.д. Вирішуючи використання файлів cookie, Ви також визнаєте, що в подібному контенті можуть використовуватися свої файли cookie.

Інтернет-магазин gadgetplanet.com.ua не контролює і не несе відповідальність за файли cookie сторонніх розробників. Додаткову інформацію Ви можете знайти на сайті розробника.